Rozpoczynamy cykl seminariów SSŚ PTS

Sekcja Socjologii Środowiska Polskiego Towarzystwa Socjologicznego zaprasza na seminarium pt. „Kto wpływa na to co jemy? Dynamika transformacji systemów żywnościowych w ujęciu teorii praktyk i teorii aktora-sieci”, którego gościem będzie dr Ewa Kopczyńska z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Wiodącym pytaniem wystąpienia jest to, dlaczego, gdzie i w jaki sposób dokonują się współczesne przemiany systemów żywnościowych i dlaczego ich dziedziną nie jest jedynie żywność. Przyjmując założenie o społecznym zakorzenieniu zmiany wynikającej z krytyki reżimów żywnościowych, przedstawię wybranych aktorów, którzy stają się inicjatorami i rzecznikami zmiany. Stosując narzędzia zaczerpnięte z teorii praktyk społecznych i teorii aktora-sieci pokażę dynamikę tej zmiany i znaczenie, jakie ma dla niej obecność: rynku, technologii, wartości i relacji społecznych, innych niż ludzie organizmów, miejsc i przedmiotów. Uznanie aktorów zmiany za podmioty zbiorowe posłuży również problematyzacji tzw. zrównoważonych (sustainable) systemów żywnościowych jako zorganizowanej pracy na rzecz względnie określonego porządku. Oraz pracy przeciw innemu. W wystąpieniu spróbuję również rozpoznać formy i sieci, w których ujawnia się praca tzw. przyrody.

Dr Ewa Kopczyńska jest socjolożką w Zakładzie Antropologii Społecznej Instytutu Socjologii UJ. Zajmuje się socjologią jedzenia: kulturą jedzenia i wzorcami żywieniowymi oraz związanymi z nimi praktykami społecznymi i formami zrzeszania się. Aktualnie bada alternatywne sieci żywieniowe, funkcjonujące na przecięciu tradycji i innowacji społecznych, a także obawy żywieniowe i strategie unikania zagrożeń żywnościowych. Niedawno ukazała się jej książka pt. „Jedzenie i inne rzeczy. Antropologia zmiany w systemach żywnościowych” (Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego).

Link do spotkania będzie udostępniony na kilka dni przed wydarzeniem.

Konkurs na doktoranta w projekcie Forest Value

Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk ogłasza konkurs na stanowisko: doktorant – stypendysta w projekcie pt. “Procesy uczenia się dla realizacji wielorakich celów polityki leśnej w kontekście stresu i zaburzeń klimatycznych”

Kierownik projektu: dr. Krzysztof Niedziałkowski

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w Krakowie, w ramach konkursu „Forest Value”

Informacje o projekcie:

Projekt LEARNFORCLIMATE zidentyfikuje i rozwinie innowacyjne metody uczenia się opartego o współpracę zróżnicowanych grup podmiotów z sektora nauki i praktyki leśnej. Projekt zbada oraz zwizualizuje związki pomiędzy zaburzeniami klimatycznymi, celami polityki leśnej i jej zmianą, działaniami właścicieli i zarządców lasów, a korzyściami, które dostarczają i mogą w przyszłości dostarczać lasy. Projekt będzie realizowany przez międzynarodowy zespół badawczy składający się z badaczy społecznych i przyrodników ze Szwecji, Niemiec, Polski i Słowenii.

Termin składania aplikacji: 8 kwietnia 2022 r.

Przewidywany początek projektu: 9 maja 2022 r.

Szczegóły: https://ifispan.pl/konkurs-na-stanowiska-doktorant-stypendysta-w-projekcie-pt-procesy-uczenia-sie-dla-realizacji-wielorakich-celow-polityki-lesnej-w-kontekscie-stresu-i-zaburzen-klimatycznych/

Zaproszenie do zgłaszania wystąpień do grup Sekcji Socjologii Środowiska PTS podczas Zjazdu PTS

Uprzejmie przypominamy, że już za dwa tygodnie (15 marca) upływa termin składania zgłoszeń do grup tematycznych XVIII Zjazdu Socjologicznego w Warszawie (14-17.09.2022). Serdecznie zapraszamy do składania propozycji wystąpień do dwóch grup zaproponowanych przez Sekcję Socjologii Środowiska PTS.  

1)     Społeczne uwarunkowania ochrony przyrody i środowiska w obliczu kryzysu klimatycznego i epidemiologicznego (G06) 

Celem grupy jest wywołanie dyskusji naukowej wokół następujących pytań: 

 • Co decyduje o ciągłości i dynamice systemów społeczno-ekologicznych? 
 • Jaki wpływ na relacje człowiek-środowisko mają krytyczne wydarzenia, np. pandemia Covid-19? 
 • Jakie jest podłoże konfliktów środowiskowych i jakie czynniki wpływają na ich dynamikę? 
 • Jaka jest świadomość ekologiczna Polaków? Czy się zmienia i co ma na nią wpływ? 
 • Jak kształtują się interakcje pomiędzy sektorem pozarządowym, rządowym i rynkowym w procesie decydowania o ochronie przyrody i środowiska? 
 • Jaka jest rola ruchów społecznych w inicjowaniu i przeprowadzaniu zmiany społecznej dotyczącej relacji społeczno-środowiskowych? 
 • W jaki sposób czynniki dyskursywne oddziałują na procesy społeczne związane z ochroną przyrody i środowiska? Czy dyskurs ekologiczny jest spójny, a jeśli nie to dlaczego? 
 • Co decyduje o dominujących wzorcach konsumpcji? Czy i w jaki sposób można je zmienić na bardziej zrównoważone? 

   

2)     Wyzwania transformacji energetycznej i jej wpływ na ochronę środowiska (G07) 

Celem grupy będzie dokonanie przeglądu badań, teorii i podejść metodologicznych związanych z energią i zanieczyszczeniem środowiska oraz dyskusja wokół następujących pytań: 

 • Co wpływa na wyłanianie się i dynamikę konfliktów wokół energii i zanieczyszczenia środowiska? 
 • Czy i w jaki sposób zmienia się społeczne zainteresowanie kryzysem klimatycznym oraz jego związkami z systemem energetycznym w Polsce? 
 • Jakie są źródła dynamiki w zakresie transformacji energetycznej Polski? Które grupy aktorów społecznych są zaangażowane w ten proces? 
 • Kto i w jaki sposób wpływa na dyskurs wokół energii, w tym przyszłości energetycznej? 
 • Kto i w jaki sposób ocenia ryzyko związane z energetyką oraz zanieczyszczeniem środowiska? W jaki sposób społeczna konstrukcja ryzyka wpływa na procesy polityczne? 
 • W jaki sposób podejmowane w Polsce badania socjologiczne wzbogacają międzynarodową dyskusję naukową na temat transformacji energetycznych? 

Bardzo liczymy na interesujące zgłoszenia oraz inspirujące dyskusje. Zapraszamy do zgłoszeń! 

Z pozdrowieniami,

Organizatorzy grup: Piotr Matczak, Krzysztof Niedziałkowski, Renata Putkowska-Smoter, Joanna Tusznio

Fot. P. Fabijański

Seminarium Sekcji, prof. Piotr Matczak

Serdecznie zapraszamy na seminarium on-line Zespołu Socjologii Polityki, Gospodarki i Edukacji IFiS PAN, organizowane przy współpracy Sekcji Socjologii Środowiska PTS, podczas którego prof. Piotr Matczak (UAM) zaprezentuje wyniki swoich badań na temat narracji wokół wycinki drzew.

Czas: 14.10.2021, g. 9.00;

Link: https://us02web.zoom.us/j/81288942519?pwd=d05DQVZtcjZJTkV4OWE1T1RkRFlhdz09#success

Abstract
The increasing density of buildings, including single-family housing, involves decreasing trees’ coverage in urban space (Guo et al. 2019; Mincey et al. 2013). It reduces the essential ecosystem services (ES) that trees provide, undermines the quality of life, and contributes to social inequalities (Chen, Xet al. 2019). Also, in rural areas with developing infrastructure (new buildings, roads, power lines, irrigation), competition for space intensifies due to changes in agricultural practices and difficulties in tree management, planting, growing, and cutting trees (Suchocka et al. 2019a, Suchocka et al. 2019b).
In order to secure access to trees and green space, the municipalities’ authorities need to take into account trees in private land. However, managing trees in private land for the public good can violate the owners’ right to use their possessions.
In this article, we address the above issues by investigating the inhabitants’ narratives about the removal of trees on private land in rural and urban areas. We understand narratives as stories told by different actors to describe an issue. We apply the concept of wicked problems (Defies and Nagendra 2017; Roe 1994, Rittel and Webber 1973; Ballint et al. 2011; Vasileiadou and Szafarzyńska 2010) to conceptualize the complexity, uncertainty, and dynamics of the tree removal issue. We analyze the elasticity of these narratives in rural and urban areas to explore the extent to which a deliberation process can transform the narratives.
Basing on the Q-methodology we identified particular narratives that exist in two municipalities (Nysa and Racibórz). Moreover, building on previous research on stakeholder participation (Guimarães et al., 2015, Fishkin, 2011, Campbell-Arvai 2018), we applied the deliberation techniques to provide additional knowledge about the topic to the participants offer them a possibility to confront their narratives.
The analysis shows that before the deliberation, narratives were divided mainly around the question: Where is situated the right to decide? It was visible in both municipalities but especially in the rural one – Nysa. The division was simple and sharp, which can be linked to deeply shared values. After the deliberation, the narratives shifted and were divided mainly around the question: How to organize the decision-making process? It placed greater emphasis on criteria but changed the narrative hierarchy, while the urban municipality generally evolved with no hierarchy. Moreover, after deliberation, both municipalities become more similar in terms of the narratives. This may prove that, although wicked problems do not have clear-cut solutions, deliberation enables the management of the tree issue more reasonably.

PhD opportunity at the Jagiellonian University

Environmental Education Research Team (http://ee.uj.edu.pl/en/staff/malgorzata-grodzinska-jurczak-prof/about-me) in co-operation with Institute of Environmental Sciences and Institute of Geography & Spatial Management, Jagiellonian University in Kraków, Poland are seeking a motivated PhD candidate to join the project “Climate crisis: a new paradigm for addressing minimization of plastic harm in the era of COVID-19 pandemic ” (details in the enclosed document).

A potential candidate will have an M.Sc. degree in a relevant field (biology, social sciences, psychology, social geography) by July 2019, should possess knowledge and experience in designing and conducting interdisciplinary research and working in interdisciplinary research teams. Written and oral skills in English are required. A job experience in practical nature conservation (also non-research sector) would be of advantage.

How to apply: Candidates are asked to register, submit a CV and a letter of motivation in English and/or Polish. For more information and informal inquiries, please contact supervisor Prof. Małgorzata Grodzińska-Jurczak (m.grodzinska-jurczak@uj.edu.pl or Skype: margaretgrodzinskajurczak). The recruitment process details: https://science.phd.uj.edu.pl/en_GB/rekrutacja/rekrutacja-2020/2021 and/or https://social-sciences.phd.uj.edu.pl/en_GB/for_candidates/recruitment

Title: Climate crisis: a new paradigm for addressing minimization of plastic harm in the era of COVID-19 pandemic 

Name of supervisor: Prof. Małgorzata Grodzińska-Jurczak 

Background information: Contemporary environmental discourses have been largely focused on different contributors to the climate crisis including plastic considered as having the strongest impact on the natural environment and public health. The CO2 emissions directly connected to plastic production, recycling and utilization – estimated to triple by 2050 – requires a re-assessment due to the global COVID-19 pandemic. The already chronic problem of plastic pollution is just becoming more worrying, as the new circumstances result in a constantly growing generation of a new type of pollution originating from single-use items such as gloves, masks, medical suits, cutlery etc. The previously perceived negative roles of plastic experience a major change as health fears appear to outweigh environmental concerns. However, although the effects of the COVID-19 pandemic are more immediate than those of plastic usage, both have a tremendous impact on the environment and public health. Facing both threats requires a major incision into the prevailing plastic governance ensuring a sustainable transition of values and behaviors towards a holistic plastic waste management while considering changing environmental conditions.

The main questions to be addressed in the project: This research project aims at re-assessing the plastic threat reinforced by the COVID-19 pandemic. It will investigate attitudes and opinions towards the harm of plastic to the environment and health, using the interdisciplinary context, investigating the general public and various stakeholders at local and regional governance levels in Poland. Moreover, we’ll develop an inclusive approach aiming at minimizing the new type of plastic pollution, which will comprise a combination of innovative technologies, participatory scenario modelling and knowledge co-creation processes.Information on the methods/description of work: The project will utilize a mixed-mode approach with qualitative and quantitative methods. The outputs of the PhD project will be used for comparisons with equivalent research in other countries to validate their relevance and strengthen their practical universality.

Organizujemy warsztaty! Symulacje społeczne jako narzędzie realizacji zrównoważonego rozwoju

19 października, Kraków, Kampus UJ, 9:00-16:00

Zapisy: joanna.tusznio@uj.edu.pl

Udział bezpłatny

Wyzwania

Zmiany klimatu. Kurczące się zasoby naturalne. Rosnące nierówności i wynikające z tego konflikty. Katastrofy naturalne i powodowane przez ludzi. Skomplikowane przyczyny i złożona natura tych wyzwań wymagają zaangażowania i współpracy na różnych poziomach, od lokalnego do globalnego. Konieczność pilnego działania jest oczywista. Jednakże, zbyt często obiecujące wysiłki zawodzą z powodu błędnych założeń, braku zaufania, bądź kiepskiej komunikacji. Jak zrozumieć złożone problemy w takiej skali? Czy i jak możemy bezpiecznie eksplorować różne pomysły na rozwiązanie problemów zrównoważonego rozwoju?

Narzędzie: symulacje społeczne

Symulacje społeczne oferują kombinację budowania scenariuszy grupowych, gier fabularnych i grywalizacji. Integrują interesariuszy z różnorodnym doświadczeniem i wartościami. Przez kilka godzin, uczestnicy wchodzą w interakcje ze sobą we wspólnym, bezpiecznym środowisku, które odzwierciedla kluczowe aspekty prawdziwego świata. W tej symulowanej rzeczywistości uczestnicy przyjmują role reprezentujące różne sektory: naukę, administrację, biznes, organizacje pozarządowe. W ten sposób, uczestnicy mają szansę zmierzenia się z prawdziwymi problemami, skonfrontować się z przeciwnymi punktami widzenia, oraz rozwiązywać konflikty poprzez negocjacje i dialog. Razem kreatywnie eksperymentują, kombinują i testują w praktyce nowe pomysły poprzez ciągle zderzanie się z wynikami swoich decyzji.

warsztaty symulacje

W efekcie, symulacje społeczne pozwalają uczestnikom rozszerzyć i zweryfikować swój światopogląd. Pomagają w odkryciu błędnych przekonań, wyzwalają dialog i eksperymentowanie. Wspólne doświadczenie eliminuje bariery pomiędzy stronami, wzmacniając zaufanie i zrozumienie. Wraz ze zwiększającym się przepływem informacji, uczestnikom coraz łatwiej jest zdobywać wspólny język i działać razem dla wspólnej sprawy. W efekcie następuje zmiana stanu umysłu, która prowadzi do powstania kreatywnych, inkluzyjnych, trwałych rozwiązań, jak również do zaangażowania i poświęcenia się działaniu w prawdziwym świecie.

Celem symulacji jest eksploracja nowych sposobów realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju, adaptacji i ograniczenia zmian klimatu, odpowiedzialnego zarządzania zasobami, transformacji energetycznej, poprawy jakości życia, czy też tworzenia prężnych, odpornych społeczeństw. Dla tych wszystkich wyzwań, symulacje społeczne mogą być polem testowym, na którym edukatorzy, naukowcy, osoby profesjonalnie zajmujące się tematyką zrównoważonego rozwoju, oraz decydenci mogą współpracować i planować możliwe przyszłe działania.

Warsztaty

Warsztaty symulacji społecznych łączą elementy eksperymentalne z przeglądem podstawowych założeń tego typu narzędzi oraz dyskusją możliwych aplikacji. W pierwszej części warsztatów, uczestnicy będą mieli możliwość doświadczenia części World’s Future Game – symulacji społecznej poświęconej celom zrównoważonego rozwoju. Po symulacji odbędzie spotkanie podsumowujące – nierozłączna część doświadczenia. W drugiej części warsztatów odbędzie się seria prezentacji połączona z dyskusją, które zrewidują aplikacje symulacji społecznych dla edukacji, badań i polityki publicznej.

Czas trwania: 1 dzień

Wymagania: otwarte dla wszystkich zainteresowanych uczestników

Język: Polski, ale materiały dotyczące symulacji oraz slajdy prezentacji będą w języku angielskim.

 

Prowadzący

Piotr Magnuszewski zawodowo szuka odpowiedzi na pytanie, co wpływa na złożoność oraz jak zrozumieć i zarządzać tą złożonością. Od kilku dekad zajmuje się modelowaniem systemów, projektowaniem gier, pracuje jako profesjonalny trener, facylitator oraz naukowiec. Dostarcza narzędzia dla interesariuszy z różnych sektorach dla tworzenia lepszych polityk i podejmowania lepszych decyzji dotyczących społeczeństwa i środowiska. Zaprojektował i zastosował wiele symulacji społecznych i gier fabularnych dotyczących zagadnień złożoności oraz zrównoważonego rozwoju, takich jako zmiany klimatu, transformacja energetyczna, zarządzanie zasobami naturalnymi. Projektuje i wdraża narzędzia, które umożliwiają efektywną współpracę różnych grup i organizacji. Piotr pracował z różnymi grupami naukowców, firmami, organizacjami pozarządowymi i międzynarodowymi organizacjami, w tym z Komisją Europejską, OECD, Afrykańskim Bankiem Rozwoju i Zambezi Watercourse Commission.

Piotr pracuje jako dyrektor naukowy Centrum Rozwiązań Systemowych oraz jako badacz w International Institute for Applied Systems Analysis w Austrii. Jest autorem wielu publikacji naukowych i popularyzatorskich.

Warsztaty organizowane są we współpracy z dr Marianną Strzelecką, w ramach projektu Polonez 3, UMO-2016/23/P/HS6/04017.

Sympozju ISSRM w Oshkosh (Wisconsin)

W dniach 2-7 czerwca w kampusie Uniwersytetu Wisconsin w Oshkosh obyło się XXV sympozjum ISSRM (International Symposium on Society and Natural Resources) organizowane przez International Association for Society and Natural Resources. 

 

W seminarium uczestniczyło około 400 osób, głównie z USA, choć przyjechało też trochę badaczy z Azji oraz z Europy (w sumie z 16 krajów, w  tym dwie – niżej podpisane – z Polski).

Wystąpienia były w zdecydowanej większości wysokiej jakości i bazowały na solidnych danych i porządnie zrobionej analizie. Sporo wystąpień miało charakter interdyscyplinarny.

Problematyka była bardzo zróżnicowana. Wiodące tematy dotyczyły: energii, zmiany klimatu, zagospodarowania przestrzeni, partycypacji, wspólnot lokalnych, zagrożenia pożarowego, lasów, rolnictwa, konfliktów na linii człowiek-przyroda, etyki i filozofii środowiskowej.  

Współorganizatorem sympozjum była Fundacja Aldo Leopolda, jednego z pionierów idei ochrony przyrody w USA. Wydarzeniem uzupełniającym był pokaz filmu nt. Aldo Leopolda, który odbył się w miejscowym kinie. Kino przypominało polskie kina osiedlowe z lat 1970tych.   

Bardzo dobrze przygotowana była sesja posterowa. Posterów było bardzo dużo, blisko 100. Sesja trwała dość długo, autorzy byli przygotowani by zwięźle przedstawić swoje badania. Publiczność była zainteresowana. Amerykańskie konferencje mają lepiej zorganizowane sesje posterowe niż konferencje w Europie. 

Bardzo dobrze mają się w Wisconsin browary rzemieślnicze.

Następne sympozjum odbędzie się 23-26 czerwca 2020 w Cairns, Australia i będzie ono zatytułowane: “Re-creating Landscape and Culture in a Time of Global Change”.

 Piotr Matczak, Krzysztof Mączka

Pierwsza konferencja Sekcji Socjologii Środowiska – podsumowanie

Pierwsza konferencja Sekcji Socjologii Środowiska – podsumowanie

Ponad dwadzieścia referatów w czterech sesjach tematycznych zaprezentowano podczas pierwszej konferencji zorganizowanej przez Sekcję Socjologii Środowiska PTS, która odbyła się 18-19 września 2018 w Gołuchowie k. Kalisza,w Ośrodku Kultury Leśnej Lasów Państwowych. Ośrodek był współorganizatorem i gospodarzem wydarzenia. Głównym celem spotkania było dokonanie przeglądu badań i aktualnej wiedzy o społecznym znaczeniu lasu i środowiska przyrodniczego.
Konferencję poprzedziło spotkanie Sekcji Socjologii Środowiska PTS, na którym omówiono najbliższe plany Sekcji m.in. zaangażowanie w organizację dwóch paneli dyskusyjnych podczas XVII Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego PTS (11 – 14 września 2019, Wrocław). Dyskutowano też o propozycjach cyklicznych działań Sekcji m.in. realizacji raz na dwa lata konferencji tematycznych.

Zarówno skład osobowy jak i program wystąpień potwierdziły, że tematyka społecznego znaczenia środowiska przyrodniczego to pole do współpracy różnych dziedzin. Kolejne prezentacje pozwoliły zapoznać się z perspektywą nie tylko socjologii, lecz także nauk o ziemi, antropologii, psychologii środowiska czy nauk o zdrowiu. Różnorodność referatów zachęcała do wymiany doświadczeń i uwzględniania różnych punktów widzenia.

Zaprezentowane wyniki badań empirycznych i inspiracje teoretyczne można podsumować za pomocą triady „polityka – konflikty – komunikacja”. Tematem przewodnim części wystąpień była krytyczna analiza realizacji polityk środowiskowych (np. systemu certyfikacji drewna czy zarządzania miejską zielenią, parkami narodowymi lub obszarami Natura 2000) na różnych poziomach: międzynarodowym, krajowym i lokalnym. Ważny wątek stanowiły też konflikty środowiskowe – obok tematu Puszczy Białowieskiej omówiono również m.in. konflikty na obszarach Natura 2000 i spory o miejskie drzewa. Dyskutowano zarówno o przyczynach powstawania tego typu konfliktów, jak i o możliwościach ich rozwiązywania. Trzecim znaczącym obszarem tematycznym okazało się komunikowanie – zarówno ze społeczeństwem oraz jako przepływ informacji i znaczeń pomiędzy uczestnikami polityk i konfliktów. Badania w tym zakresie obejmują m.in. strategie komunikacyjne i dyskursy, efektywność edukacji ekologicznej czy mechanizmy powstawania tzw. zachowań prośrodowiskowych.

Ośrodek Kultury Leśnej mieści się na terenie dawnej Ordynacji Gołuchowskiej Książąt Czartoryskich. W przerwach konferencji, uczestnicy mieli możliwość zwiedzenia m.in. parku-arboretum, pokazowej zagrody zwierząt oraz ekspozycji Ośrodka Kultury Leśnej LP. Środowisko przyrodnicze było nie tylko tematem konferencji, lecz stanowiło też otoczenie konferencji.

Głównym wnioskiem ze spotkania jest konieczność analizy środowiska przyrodniczego jako złożonego systemu ekologiczno-społecznego. Dlatego naukowa i publiczna debata na ten temat wymaga współdziałania i przepływu informacji pomiędzy różnymi dyscyplinami, nawet jeśli czasem stanowi to poważne wyzwanie. Nauki społeczne mają do odegrania w tym procesie niebagatelną rolę, jako przestrzeń do współpracy, analizy i komunikacji.

Konferencja pokazała, że badania dotyczące środowiska przyrodniczego z perspektywy nauk społecznych są już w Polsce zaawansowane, lecz raczej rozproszone. Prezentacja wyników na forum dała uczestnikom orientację w stanie prac badawczych i pozwoliła ulokować własne działania naukowe w szerszym kontekście. Spotkanie w Gołuchowie pokazało, że organizowanie konferencji przez Sekcję Socjologii Środowiska PTS ma uzasadnienie jako sposób na integrację badań w tym obszarze.

Konferencja Społeczna rola lasu i środowiska przyrodniczego – program i drugi komunikat

Konferencja Społeczna rola lasu i środowiska przyrodniczego – program i drugi komunikat

Już za nieco ponad miesiąc odbędzie się pierwsza konferencja organizowana przez Sekcję Socjologii Środowiska PTS! Zapraszamy do Gołuchowa w dniach 18-19 września. W wieczór poprzedzający konferencję zapraszamy na spotkanie członków Sekcji, podczas którego – poza integracją – porozmawiamy o pomysłach na działanie Sekcji w kolejnych latach.

Komunikat wraz z programem znajduje się tutaj: Komunikat konferencyjny nr 2

Karta zgłoszeniowa dla uczestników – słuchaczy: KARTA ZGŁOSZENIA słuchacza